Scientech Corporation  
  English
   
 

 
 
   
~
   
Ǝͧ
arrow2 Acromass
arrow2 Berghof
arrow2 CAMAG
arrow2 Echo
arrow2 Eltra
arrow2 Fritsch
arrow2 KLA
arrow2 KLab
arrow2 Labex
arrow2 MDC
arrow2 M Napra
arrow2 MOCON
arrow2 Neutronix Quintel
arrow2 Otsuka
arrow2 Pickering
arrow2 Rubix
arrow2 Shodex
arrow2 SVC
arrow2 Teledyne
Leeman Labs
arrow2 Teledyne
Tekmar
arrow2 ThermoFisher
arrow2 TMC
arrow2 ULVAC
arrow2 WGE
arrow2 Zeiss
S
bf/III-V
LCD/ LED/ SOLAR/ DATA STORAGE
LEq
PCB~
ʗU
GEx
ۦ~
3DCL

  Ǝͧ - Teledyne Tekmar - AĴݯdˇ()QuEChERS۰ʼ˫~Bztst
AĴݯdˇ()QuEChERS۰ʼ˫~Bzt
AutoMate™-Q40
Automated Workflow Platform
AutoMate-Q40SOwQuEChERS˫~sQy{iuƦӳ]pRʨtAäبRثe̥DyQuEChERS˫~sQ覡(AOACPEN覡)C WaMQVialVision޳NA঳İG@סB˫~~hhGtʥHζieqpAq˫~AѨܤ@C
AutoMate-Q40۰ʤƥ\G
icon E GtBpipettingC
E ˫~~ͩղVXβmߥ\C
E G@פVialVisionC
E K[BQBweGC
E }šBʗU˫~~C
E ѨβMzC
SIG
icon E IJOާ@C
E F@T(A{@)@ǽTת˫~sQ覡C
E LW[u@ɶB~HKiW[˫~ô@TʡC
E Ǿާ@ҲͪH~tC
 
 
 
 
Copyright © 2010 Scientech All rights reserved. Site map
11ѡ5